Granturi regiunea Centru

În regiunea de dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni), implementarea Programului de granturi locale este realizată de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).


Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER
este o organizație neguvernamentală și non-profit, înregistrată în 2012, dar deja cu o proeminentă experiență în activități tip watchdog și advocacy. Scopul activității pe care o desfășurăm constă în a contribui la promovarea reformelor pentru edificarea unui stat de drept, în care guvernanța este eficientă, transparentă, responsabilă și activează în serviciul public și beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.


Cele mai importante proiecte implementate până în prezent au tangență cu monitorizarea reformei sectorului justiției, a domeniului achizițiilor publice și promovarea politicilor anticorupție. Pe parcursul ultimelor ani, AGER a devenit un centru de expertiză în achiziții publice și a implementat o campanie națională largă de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, instruind și capacitând ONG-urilor locale în a superviza felul cum sunt cheltuiți banii publici de către autoritățile contractante de nivel local.


AO ADR „Habitat”
este o Asociaţie Obştească, non-profit constituită la 18 decembrie 2001, specializată în prestari de servicii de interes public pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din spaţiul rural al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova. Astfel, misiunea Asociației este să contribuie la dezvoltarea comunităţilor prin consolidarea democrației participative, a turismului, afacerilor mici şi mijlocii și formare profesională. Pe parcursul activității sale, AO ADR ”Habitat” a realizat cu succes peste 100 de proiecte.

 
Mai multe informații despre partenerul de implementare în regiunea Centru, puteți afla accesând pagina web a partenerilor proiectului - www.ager.md și www.habitat.md.


Suma disponibilă
pentru granturi în regiunea de dezvoltare Centru este de 750.000 Euro.


Primul apel de propuneri

In cadrul primului concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele din regiunea Centru, lansat în decembrie 2019, au fost recepționate 104 de propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 14 organizații beneficiare de granturiiar suma totală a granturilor acordate se ridică la 380 000 euro. Rezultatele primului concurs de propuneri le puteti găsi aici.


Al doilea apel de propuneri

In cadrul celui de al doilea concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele din regiunea Centru, lansat în noiembrie 2020, au fost recepționate 25 propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 14 organizații beneficiare de granturiiar suma totală a granturilor acordate se ridică la 370 000 euroRezultatele celui de al doilea concurs de propuneri le puteti găsi aici.
 


Programul de granturi locale
este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).