Granturi regiunea Sud

                    

În Regiunea de Dezvoltare Sud (raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Căușeni, Ștefan Vodă), implementarea Programului de granturi locale este realizată de IP CRAION CONTACT-Cahul (Instituția Privată Centrul Regional de Asistență și Informarea ONG din Moldova ”CONTACT-Cahul”).

 

CRAION CONTACT-Cahul are peste 22 de ani de experiență profesională ca organizație neguvernamentală. Misiunea organizației este de a contribui la democratizarea Republicii Moldova prin consolidarea societății civile, abilitarea economică, eficientizarea politicilor publice și advocacy, facilitarea dialogului social și sprijinirea inițiativelor cetățenilor. Beneficiarii CRAION CONTACT-Cahul sunt ONG-uri, grupuri de inițiativă locală, autorități publice de nivel I și II, instituții publice, lideri comunitari, femei active, reprezentanți ai sectorului academic și alte structuri care promovează inițiativele cetățenești.

                                                   

În conformitate cu planul de implementare al CRAION CONTACT-Cahul, abilitarea cetățenilor în regiunea de dezvoltare Sud urmărește următoarele obiective:

1.       Îmbunătățirea implicării cetățenilor în procesele decizionale, inclusiv planificarea locală participativă, monitorizarea achizițiilor publice, lucrări de construcții publice și furnizarea de servicii publice locale prin dezvoltarea capacității OSC-uri locale din regiunea de Sud a Republicii Moldova.

2.       Sprijinirea dezvoltării locale durabile, bazată pe nevoile cetățenilor, prin sub-grantarea OSC-urilor locale pentru implementarea proiectelor la scară mică.

3.       Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la îmbunătățirea serviciilor publice.

4.       Promovarea schimbului de experiență și a bunelor practici de cooperare cu autoritățile locale și regionale și solicitarea furnizării de servicii orientate către cetățeni, prin crearea rețelelor OSC la nivel regional.

Mai multe informații despre partenerul de implementare în regiunea Sud, puteți afla accesând pagina web a CRAION CONTACT-Cahul www.contact-cahul.md.

 

Suma disponibilă pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Sud este de 600.000 Euro.

    

Primul apel de propuneri

In cadrul primului concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele din regiunea Sud, lansat în noiembrie 2019, au fost recepționate 90 de propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 15 organizații beneficiare de granturiiar suma totală a granturilor acordate se ridică la 513.000 euro. Rezultatele primului concurs de propuneri le puteti găsi aici.


Al doilea apel de propuneri

Pentru Apelul II al concursului de granturi, suma disponibilă este de 87.000 Euro.

    

În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei granturi, respectând următoarele condiții:

     

  I. Grant mic cu valoarea de 10.000 Euro, pentru activități de abilitare a cetățenilor în domeniul eficienței energetice în orașul Basarabeasca. 

    

 II. Grant mediu cu valoarea de 30.000 Euro, pentru activități de abilitare a cetățenilor din orașul Leova și localitățile raionului Leova (Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui).

    

III. Grant mare cu valoarea de 47.000 Euro, pentru abilitarea cetățenilor în scopul creșterii rezistenței la situații de criză în localitățile Regiunii Sud.

    

Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare Sud sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română).

     

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține cel puțin următoarele documente:

1.     Propunerea de proiect, anexa 1;

2.     Bugetul proiectului în MDL, TVA cota 0, anexa 2;

3.     Profilul organizației, anexa 3;

4.     CV-urile echipei de implementare;

5.     Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale de la Agenţia Servicii Publice din anul 2020;

6.     Copia statutului înregistrat al organizației;

7.     Situațiile financiare pentru ultimul an depuse la Biroul Național de Statistică.

   

Propunerile de proiect vor fi transmise exclusiv prin intermediul platformei https://www.eu4civilsociety.md/ro/login. Pentru a depune dosarul, solicitanții vor crea un cont personal pe pagina de logare și vor selecta pentru aplicare modulul „Regiunea SUD”.

Consultați Ghidul pentru crearea contului și depunerea propunerii de proiect prin intermediul platformei de pe site.

     

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 14 decembrie 2020, ora 18:00

     

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri