Granturi Media și Comunicare

În domeniul Media și Comunicare, partenerul proiectului este Asociația Presei Independente. Granturile se acordă organizațiilor din cele patru regiuni de dezvoltare – Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

 

Asociația Presei Independente (API) este una din cele mai cunoscute organizații mass-media din Republica Moldova care promovează principiile presei libere şi oferă asistenţă mass-mediei independente și jurnaliștilor neafiliați politic. API are misiunea de a contribui la dezvoltarea societăţii deschise prin creșterea sustenabilității și a calității presei independente, profesionalizarea jurnaliştilor, consolidarea standardelor deontologiei jurnalistice. API este apreciată pentru campaniile de informare și educare în diferite domenii de interes public (STOP FALS!, „Cere socoteală pentru banii publici!”, „Avere la vedere”), acţiunile de advocacy pentru dezvoltarea mass-media, de apărare a libertăţii de exprimare și a accesului la informaţie etc.

 

API este membră a unor organizaţii şi reţele de organizaţii la nivel internaţional şi naţional. De asemenea, API este unul din fondatorii Consiliului de Presă din Republica Moldova – structură naţională de autoreglementare jurnalistică și de mediere a litigiilor dintre instituțiile media şi consumatorii de informaţii. Mai multe informații despre partenerul de implementare în domeniul Media și Comunicare puteți afla accesând paginile web ale Asociația Presei Independente – www.api.md.

 

În cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, API contribuie la informarea și creșterea potențialului de implicare a cetățenilor, organizațiilor societății civile și instituțiilor mass-media din regiunile Moldovei, în dezbaterea problemelor și a politicilor locale. În cadrul acestui proiect, API implementează Programul de granturi locale în domeniul Media și comunicare.

Suma disponibilă pentru granturi Media și comunicare este de 225.000 Euro

 

Primul apel de propuneri

In cadrul primului concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele de media locale și regionale lansat în decembrie 2019 au fost recepționate 31 de propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 14 organizații beneficiare de granturi. Rezultatele primului concurs de propuneri le puteti găsi aici.

 

Al doilea apel de propuneri

In cadrul celui de al doilea concurs de granturi pentru organizațiile de media locale și regionale lansat în noiembrie 2020 au fost recepționate 16 propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 7 organizații mediaRezultatele concursului de propuneri le puteti găsi aici.

    

  

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii noștri