Granturi regiunea UTA Găgăuzia

 

În regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia (raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești), implementarea Programului de granturi locale este realizată de Asociația Obștească Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat în parteneriat cu Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT.


Asociația Obștească Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat
a fost înregistrată la Direcția Juridică a UTA Găgăuzia cu numărul 351 la data de 25.01.2012. Organizația este neguvernamentală, apolitică, independentă și necomercială. Activitățile asociației au destinație de utilitate publică.


Centrul European „Pro-Europa” își aduce aportul în dezvoltarea societății civile a UTA Găgăuzia prin intermediul serviciilor de informare și consultare, susținerii tehnice și instituționale, dezvoltării și aprofundării colaborării dintre autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media în soluționarea problemelor comunităților locale, cât și dezvoltării voluntariatului în regiune.


Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
este o organizaţie nonguvernamentală independentă non-profit, ce contribuie la dezvoltarea societăţii civile din Republica Moldova prin oferirea serviciilor de informare şi consultanţă, instruire şi facilitare, granturi şi asistenţă tehnică.


Misiunea Centrului CONTACT
constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise.


Mai multe informații despre partenerii de implementare în regiunea UTA Găgăuzia puteți afla accesând paginile web
www.proeuropa.md și www.contact.md.


Suma disponibilă pentru granturi în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia este de 300.000 Euro.

 

Primul apel de propuneri

In cadrul primului concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, lansat în noiembrie 2019, au fost recepționate 29 de propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare au fost selectate și contractate 9 organizații beneficiare de granturi, în sumă totală de aprox. 276.813 EuroRezultatele primului concurs de propuneri le puteti găsi aici.


Al doilea apel de propuneri

In cadrul celui de al doilea concurs de granturi pentru organizații neguvernamentele din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, lansat în decembrie 2020, au fost recepționate 3 propuneri de proiect. În rezultatul procesului de evaluare a fost selectată și contractată o organizație beneficiară de granturi, în sumă de aprox. 23.000 EuroRezultatul concursului de propuneri îl puteti găsi aici.  
 

        
Programul de granturi locale
este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).