Atelier național privind implicarea cetățenilor în gestionarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

În data de 14 iulie, organizațiile societății civile, beneficiare ale Programului de Granturi Locale (PGL) al Uniunii Europene, au participat la un atelier național care a avut drept scop prezentarea celor mai relevante experiențe și bune practici privind implicarea cetățenilor în gestionarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (AAC). 

Cei peste 40 de participanți și participante la atelier au discutat despre metodele și acțiunile de mobilizare și implicare a cetățenilor în modernizarea serviciului public de AAC, campaniile de informare și sensibilizare, monitorizarea implementării investițiilor în infrastructura publică aferente serviciului dat, cât și despre rezultatele proceselor de mobilizare a cetățenilor, provocările și constrângerile în desfășurarea activităților. 

În cadrul proiectelor implementate, unele organizații neguvernamentale s-au angajat să implice cetățenii (organizați sub diverse forme - comitete locale, grupuri de inițiativă, grupuri de lideri comunitari, grupuri de monitorizare) în îmbunătățirea calității serviciului, monitorizarea privind crearea și/sau extinderea și gestiunea eficientă a serviciului public de AAC.  

Stela Babici, reprezentanta AO Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia din municipiul Soroca, a prezentat modalitățile de participare și implicare a celor 18 membri ai Coaliției Locale a Societății Civile la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, proiectelor și intervențiilor privind îmbunătățirea serviciului de AAC de care beneficiază peste 37 mii de locuitori în municipiul Soroca. La fel, au fost menționate și lucrările efectuate pentru modernizarea laboratorului și asigurarea măsurilor necesare de securitate în procesul tehnologic de aprovizionare cu apă a populației, care va corespunde normelor de securitate prevăzute de legislația națională. 

Din prezentarea Ecaterinei Dombrovscaia, reprezentanta AO “ADER” din satul Beșalma, Comrat, participanții și participantele la atelier au aflat despre modalitatea de implicare a locuitorilor în finalizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a localității Beșalma, în contextul problemelor legate de alimentarea cu apă, canalizare și siguranța mediului. Ulterior, ei se vor implica și în procesul de revizuire și aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă, ținând cont de costurile suportate pentru funcționarea punctului de distribuție a apei (cișmea). 

Despre cum s-au implicat comitetele locale ale cetățenilor în monitorizarea prestării calitative a serviciului și cum a decurs campania de informare și sensibilizare în patru localități din municipiul Cahul privind conectarea la rețeaua publică de canalizare, a relatat Tatiana Seredenco, reprezentanta AO “Azi” din municipiul Cahul. 

În final, experții au prezentat o listă de constatări, lecții învățate și recomandări practice pentru proiectele AAC, care vor spori semnificativ cooperarea dintre autoritatea publică locală și societatea civilă la planificarea, gestionarea și menținerea infrastructurii publice pentru a încuraja schimbări pozitive pe termen mediu și lung în acest sector. 

Atelierul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană (UE). Acțiunea este implementată de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în coordonare cu proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și acordă suport organizațiilor societății civile pentru a asigura participarea cetățenilor la procesele decizionale la nivel local și regional.